‘We moeten de energie van ondernemers benutten om tot oplossingen te komen’

Erik Koldewey, projectleider binnen The Protein Cluster

Vorige

Hoe lossen we het maatschappelijke vraagstuk rondom eiwittransitie op? Feit is dat ondernemers en bedrijven hierbij een belangrijke rol spelen. Zij kunnen immers nieuwe ideeën en innovaties aandragen, evenals de verdienmodellen die hierop inspelen. Dat ziet ook Erik Koldewey, projectleider binnen The Protein Cluster. Waar het Waardemakersnetwerk breed kijkt naar de inzet van biobased grondstoffen in onder andere de chemie, richt The Protein Cluster zich op verwerking van plantaardige eiwitten in concrete voedingsproducten. ‘Voor beide geldt volgens mij overigens dat het succes staat of valt met de energie, ambities en ideeën van ondernemers.’  

Erik Koldewey2

Foto: Erik Koldewey is projectleider binnen The Protein Cluster, het netwerk dat onderzoekt hoe plantaardige eiwitten in concrete voedingsproducten kunnen worden verwerkt.

Erik Koldewey: ‘Het eiwitvraagstuk mag je best complex noemen. Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst de snelgroeiende wereldbevolking op een duurzame manier kunnen voeden? De teelt en verwerking van dierlijke eiwitten heeft namelijk een grotere impact op het milieu dan de teelt en verwerking van plantaardige eiwitten. Echter, dieren hebben wel weer een belangrijke rol in de kringloop. Deze aspecten moeten we dus goed afwegen, zodat we eiwitten zo duurzaam mogelijk gaan produceren.’

Balans in dierlijke en plantaardige eiwitten herstellen

‘Duidelijk is dat we vandaag de dag in de Westerse wereld gemiddeld te veel eiwitten eten. Deze hoeveelheid moeten we volgens de deskundigen terugbrengen tot ongeveer 60 gram per persoon per dag. Daarnaast is het belangrijk dat we de balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten herstellen. Op dit moment eten we namelijk circa 40% plantaardige eiwitten en 60% dierlijke eiwitten. Dit zouden we moeten omkeren naar 60% plantaardige eiwitten en 40% dierlijke eiwitten, omdat uit onderzoek blijkt dat dit meer duurzaam is. 24 gram (40% van 60 gram) dierlijk eiwit is gelijk aan een beker kwark én een ei, of aan een halve kipfilet. Dat betekent wel dat we voldoende plantaardige producten moeten gaan ontwikkelen en produceren.’

Drempels voor innovatie wegnemen

‘Wat je ziet is dat de kleine en middelgrote bedrijven het lastig vinden om te innoveren. In hun eentje kunnen ze niet veel bereiken. Ze hebben bijvoorbeeld geen eigen Research & Developmentafdeling en vaak ontbreekt het aan geld, tijd en de juiste contacten om grote innovatieprojecten op te zetten. Er zijn dus drempels die hen ervan weerhouden om duurzame veranderingen door te voeren. Dat is in de agrarische- en foodsector niet anders. Daarom is het belangrijk dat de overheid samen met die ondernemers de drempels wegneemt door innovatieprocessen te faciliteren, te ondersteunen en zo helpen te versnellen. De rol van de provincie gaat dus veel verder dan die van subsidieverstrekker. En dat is precies de reden waarom de provincie Overijssel, samen met de provincie Gelderland, Food Valley NL en OostNL, aan de wieg heeft gestaan van The Protein Cluster.’

The Protein Cluster

‘Sinds 2017 vormt The Protein Cluster een netwerkorganisatie van kleine en middelgrote bedrijven uit de agrarische- en foodsector in de provincies Overijssel en Gelderland. Samen kijken deze partijen hoe ze nieuwe producten voor de markt kunnen realiseren, zodat er meer voedingsproducten met plantaardige eiwitten in de schappen van winkels komen te liggen. De Protein Cluster wordt georganiseerd door Food Valley NL in opdracht van de provincie Overijssel en Gelderland. Het doel van The Protein Cluster is onder meer door middel van bijeenkomsten de aanwezige kennis bij ondernemers en kennisinstellingen te combineren, zodat er meer nieuwe vegetarische en veganistische producten voor de consument beschikbaar komen. Denk bijvoorbeeld aan vegetarische schnitzels waarin veldbonen worden verwerkt.’ 

 

Hoe maak je een eiwitrijk product eetbaar?

‘Het is natuurlijk het mooist wanneer we producten rechtstreeks van het land kunnen eten, dus zonder dat je ze moet bewerken. Producten als paddenstoelen of witte bonen bijvoorbeeld. Andere gewassen hebben meer beperkingen. Zo zijn veldbonen erg eiwitrijk, maar hebben zij in sommige gevallen een bitter hulsel om de bonen. Dan is het dus interessant om te kijken of en hoe je deze veldbonen kunt bewerken, zodat dit eiwitrijke product wel voor menselijke consumptie gebruikt kan worden. The Protein Cluster kan in dit voorbeeld de veldbonenteler in contact brengen met de verwerker van veldbonen, zodat zij samen een product met veldbonen kunnen realiseren dat in de supermarkt komt te liggen, waardoor de consumptie van plantaardige eiwitten toeneemt.’

Ondernemers zijn de motor achter de eiwittransitie

‘Zoals ik al zei, is de opgave rondom de eiwittransitie gigantisch en kan niet in één keer bereikt worden. We zetten haalbare stappen en stellen doelen bij. Ik ben wel heel blij met de beweging die in gang is gezet. Zowel The Protein Cluster als het Waardemakersnetwerk rondom de biobased economy groeien, ze krijgen veel aandacht en ik zie dat de ondernemers vol energie zitten om door te gaan. De provincie Overijssel schetst steeds meer ondernemers het lonkende perspectief van innovaties en stimuleert en prikkelt hen om ook in actie komen. Maar het allerbelangrijkste is dat we de energie bij ondernemers benutten om tot nieuwe oplossingen te komen. Want juist die energie zorgt ervoor dat onze provincie duurzamer wordt op het gebied van milieu, klimaat en economische continuïteit.’

Kijk voor meer informatie over The Protein Cluster op www.theproteincluster.com. Wilt u in contact komen met Erik Koldewey? Dan kunt u hem bellen op nummer 06-53503329of mailen via E.koldewey@overijssel.nl.

Wie en wat over The Protein Cluster

The Protein Cluster (TPC) is het eerste mondiale platform voor telers, ingrediëntenleveranciers, voedselverwerkers en andere bedrijven die plantaardige, veganistische of vegetarische eindproducten op de markt willen brengen. TPC ondersteunt hen bij het vinden van partners en het ontwikkelen van het businessmodel. Op deze manier kunnen de bedrijven nog beter tegemoet komen aan de veranderende vraag vanuit de consumenten richting een meer gezond en duurzaam dieet.

Bent u een leverancier van plantaardige eiwitingrediënten, halffabricaten, consumentenproducten en technologieën en zoekt u hulp bij de ontwikkeling en het vermarkten van uw innovatieve producten? Dan kunt u contact opnemen met TPC. Meer informatie vindt u op www.theproteincluster.com

Vorige