‘Onze focus ligt op een duurzame en economische toekomst voor de agri-en foodbusiness’

Waardemaker André Jansen, ondernemer en oprichter van The Green East

Vorige | volgende

Als gepokte en gemazelde ondernemer is André Jansen van Maan Group uit Raalte van één ding overtuigd: wil je een innovatie realiseren, dan moet je de versnipperde kennis in de wijde regio bundelen. Daarom richtte hij samen met de familie The Green East op. In dit test- en kennisexpertisecentrum vindt een kruisbestuiving plaats tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en start-ups. André Jansen: ‘The Green East is als het ware een innovatiehub. Een plek van waaruit samenwerkende partijen diverse innovaties ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame en economische toekomst voor de agri- en foodbusiness in de provincie Overijssel.’

André Jansen

Fotobijschrift: André Jansen is de oprichter van The Green East, een test- en kennisexpertisecentrum waar diverse partijen innovatieve onderzoeken doen en kennis bundelen.

André Jansen: ‘Bij iedere innovatie moet je ervan overtuigd zijn dat het een stukje van de toekomst wordt. Dat het simpelweg moét gebeuren. Dat gevoel had ik acht jaar geleden, toen we bij Maan Engineering de Linerless Coating Line ontwikkelden waarmee we etiketten zonder schutblad kunnen produceren. Dit levert grote voordelen op met betrekking tot de kosten en het milieu. Dat gevoel had ik ook toen we de Growcoon gingen ontwikkelen. Deze stek- en zaadplug is volledig biologisch afbreekbaar en heeft, in vergelijking met de plastic variant, geen negatief effect op het milieu. Natuurlijk smaken dergelijke succesvolle innovaties naar meer en daarom kwamen we vanuit Maan Group met het idee voor The Green East; een plek waar we ons focussen op een duurzame en economische toekomst voor de agri- en foodbusiness in onze provincie. Want natuurlijk willen we in deze sector allemaal ons brood verdienen, maar dan wel op een duurzame manier. Daarbij zijn mooie woorden niet voldoende, maar moeten we hier echt mee aan de slag.’

De kracht van The Green East

‘The Green East wil aan de basis staan van groene ontwikkelingen door ondernemersgericht experimenteel onderzoek te faciliteren in onze laboratoria, kassen, kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden we onderwijsinstellingen ruime mogelijkheden om met ons mee te groeien. Door deze cross-overs te creëren, ontstaat er meervoudige kennis en meervoudige waarde waardoor we gezamenlijk de agri- en foodbusiness duurzaam en economisch kunnen ontwikkelen. Zo bieden we ABC Kroos uit Groenlo bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun onderzoek naar eiwitextractie uit voedselveilig eendenkroos uit te breiden. Het doel is dat we hier bij The Green East een referentie creëren voor veehouders die de stap naar agrariër willen maken en een biobased grondstof willen gaan telen. We moeten een verdienmodel kunnen presenteren en hen meenemen in de mogelijkheden die biobased grondstoffen bieden. Mede daarom wordt op dit moment hard gebouwd aan een nursery op The Green East, waar we de startmaterialen ontwikkelen waarmee boeren snel en eenvoudig hun eigen voedselveilige biobased grondstoffenteelt kunnen opstarten.’ 

De uitdagingen bij systeeminnovatie

‘De grootste uitdaging bij een systeeminnovatie is dat je een compleet nieuwe organisatie moet opzetten. We hebben het niet alleen over een nieuw product, maar ook over nieuwe grondstoffen, nieuwe leveranciers, andere specificaties, nieuwe technieken, andere markten en ga zo maar door. Hoe en met wie je moet gaan samenwerken ondervind je echter pas gaandeweg. De stip op de horizon is duidelijk, maar hoe je er komt en met wie, dat staat vooraf niet vast. Daarom vind ik het zo mooi dat we hier de testfaciliteiten hebben en pilots kunnen doen, zodat we met onze gecombineerde kennis en met behulp van de nieuwste technologieën een bijdrage leveren aan zo’n systeeminnovatie. Vanzelfsprekend willen we een nieuw idee zo snel mogelijk in de praktijk brengen, maar we moeten in het laboratorium eerst vaststellen dat we goed bezig zijn en geen zaken over het hoofd zien. En mocht dat wel zo zijn, dan kunnen we op tijd bijsturen. Daarnaast moeten we alvast na gaan denken hoe we de boeren overtuigen om ook biobased grondstoffen te gaan telen. Dat is een onderdeel van een systeeminnovatie dat je zeker niet mag onderschatten. Daarom richten we een team in dat potentiële telers meeneemt in ons onderzoekstraject, de bevindingen en het eventuele verdienmodel.’

 

Innovatie vs. bestaande wet- en regelgeving

‘Over belangrijke onderdelen uit een systeeminnovatie gesproken; de kloof tussen innovatie en bestaande wet- en regelgeving is er zeker ook één. Biobased grondstoffen uit landbouwgewassen halen is iets heel anders dan zonnepanelen op daken plaatsen. Het is compleet nieuw en daardoor merk je soms dat de bestaande wet- en regelgeving niet aansluit op een vernieuwing. Bij The Green East hebben we nu bijvoorbeeld een twaalf meter hoge sproeitoren nodig. Deze toren past niet in het bestemmingsplan, maar hij moet er wel komen als we ons doel willen bereiken. Daarom betrekken we de overheid, in dit geval de gemeente en de provincie, continu bij onze plannen, zodat we ze kunnen overtuigen van het belang en samen tot nieuwe inzichten komen. We willen namelijk niet buiten de wet om handelen, maar we willen ook niet dat het proces wordt afgeremd of stilgelegd. In ons geval is er een gedoogsituatie ontstaan, zodat we in ieder geval door kunnen gaan.’

Het voordeel voor de provincie Overijssel

‘Het is goed dat de provincie Overijssel inziet dat de onderzoeken binnen The Green East bij kunnen dragen aan een duurzame en economische toekomst van de agri-en foodbusiness. Met de teelt van biobased grondstoffen bieden we boeren met een kleine veestapel een nieuw verdienmodel. En omdat we de kennis van diverse partijen uit de regio bundelen, lopen we voorop op dit gebied. Er gebeurt echt wat in de provincie Overijssel en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. We zetten belangrijke stappen en daardoor kan de provincie niet alleen op economisch en duurzaam profiteren, maar zich ook profileren.’

De rol van het Waardemakersnetwerk

‘Net als binnen The Green East zie ik dat de deelnemers aan het Waardemakersnetwerk rondom de transitie naar een biobased economy waarde hechten aan samenwerking. Alle partijen zien in dat kennisdeling heel belangrijk is, terwijl delen normaliter niet “des ondernemers” is. Daarom is het goed dat de provincie Overijssel onderdeel van dergelijke netwerken is. Het team Duurzaamheid zorgt ervoor dat alle partijen samen optrekken, elkaar vinden en leren vertrouwen en verbindingen leggen. Kijk maar naar de samenwerking tussen ABC Kroos en The Green East die dankzij het Waardemakersnetwerk is ontstaan. Samen creëren we een prachtig voorbeeld van een duurzame en economische innovatie. Dit project kan als vliegwiel gaan werken voor andere startups met innovatieve ideeën die de agrarische transitie en de transitie naar een biobased economy versnellen. Dat zou ik echt geweldig vinden.’ 

Kijk voor meer informatie over The Green East op www.thegreeneast.nl. Wilt u in contact komen met André Jansen? Dan kunt u hem mailen via A.Jansen@maan-group.com 

Vorige | volgende