Energie in een notendop

Energie in een notendop

Freek Kranen

In 2018 is Freek Kranen, voormalig programmaleider van het programma Verduurzaming Gebouwde Omgeving Overijssel, gestart met het ExpertiseCentrum Energietransitie. Dit centrum bundelt beschikbare kennis, actuele informatie, goede voorbeelden, innovatieve oplossingen en nuttige netwerken. Freek: ‘Energietransitie is namelijk dé grote uitdaging waar we met z’n allen voor staan. Maar hebben we wel in de gaten hoe groot die transitie is en wat er allemaal bij komt kijken?’

Tijdens KOP500 houdt Freek een samenhangend betoog waarin hij alle ontwikkelingen en uitdagingen schetst die op ons afkomen, zodat je als bestuurder of ondernemer eindelijk het hele plaatje rondom energietransitie voorgeschoteld krijgt. Daarnaast zal Freek je om commitment vragen. Commitment om samen met hem stappen te zetten en de toekomst concreet vorm te geven. Je bent van harte welkom!

Overige sprekers