Agro pionieren

Agro pionieren

Geert Sol

Als kleinzoon van een polderpionier groeide Geert Sol op met de normen en waarden van de mensen die het nieuwe land mochten helpen ontginnen. Met als basis: durven ondernemen, in een nieuwe gemeenschap, waarbij je samenwerkt. Diezelfde normen en waarden hangt Geert ook aan als managing director bij The Green East, een zes hectare tellende locatie in Raalte waar bevlogen ondernemers en nieuwsgierige studenten de circulaire economie voor de agri- en foodbusiness op gang helpen.

Geert: ‘Bij The Green East doen we volop experimenteel onderzoek naar duurzame producten en efficiënte processen. In onze hightech laboratoria, de kweekkamers, de kas, het leslokaal en op de vollegrondsproefvelden.’ Tijdens KOP500 vertelt Geert je hoe The Green East een cross-over creëert tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs, overheid en de regio. ‘Net als de pioniers van toen gaan we samen aan de slag. Staan de menselijke waarden centraal. Werken we resultaatgericht om nieuwe business te kunnen creëren. En focussen we ons op meervoudige en wederkerige waardecreatie, zodat duurzame ontwikkelingen op het gebied van agri- en foodbusiness sneller worden gerealiseerd.’

Overige sprekers