Samenwerken aan energie

Samenwerken aan energie

Leander Broere

‘De energietransitie is een complexe opgave, zeker voor individuele bedrijven en bewoners. Als deze partijen gaan samenwerken, kan dat leiden tot nieuwe inzichten en het ontlast bovendien de individuele ondernemer.’ Leander Broere, projectleider Duurzame Energie bij Natuur en Milieu Overijssel, spreekt uit eigen ervaring.

‘Aan de hand van een voorbeeldtraject in Haaksbergen laat ik de kansen van samenwerking zien tussen bedrijven en bewoners. Dergelijke initiatieven hebben wel degelijk kans van slagen. En dat is maar goed ook, aangezien vijftig procent van alle hernieuwbare energie door lokale partijen opgewekt zal moeten worden. Tijdens KOP500 laat ik zien dat samenwerken voordelen heeft, maar dat het zeker niet makkelijk is. Daarom zal ik vertellen hoe je dat eigenlijk doet, samenwerken. Ik ben tevreden als de deelnemers na afloop mijn werksessie verlaten met het voornemen om eens contact met de buren op te nemen.’

Overige sprekers