De aanjagers van KOP500

Waardemakers zijn ondernemers die actief inzetten op duurzame ontwikkeling, innovatie en economische groei. Deze ondernemende pioniers en de provincie Overijssel hebben zich verenigd in Waardemakersnetwerken. Door samen te werken presteren de deelnemende partijen beter, brengen ze elkaar verder en ontstaan nieuwe businessmodellen. De Waardemakers zijn de aanjagers van KOP500, het evenement dat er mede voor zorgt dat Overijssel op kop gaat naar morgen!